Aquesta campanya de la renda és especial, i és que la Covid, els ERTOs i les ajudes facilitades per Govern i Generalitat, marquen un rumb diferent de l’habitual. 

Des de Fàbrega Assessors, us informem dels aspectes més importants d’aquesta campanya, des de les dates més importants fins a aspectes que poden afectar a la vostra declaració. 

Cal destacar que, donada l’excepcionalitat de la situació, no és recomanable agafar declaracions d’anys anteriors, ni confirmar el que ens facilita hisenda sense revisar, especialment si t’has vist afectat per un ERTO o has percebut retribucions de l’atur. 

Us compartim algunes dades importants a tenir en compte: 

Si no has fet mai la declaració de la renda, però has estat afectat per un ERTO, pots veure’t obligat a fer-la aquest any. 

Si l’empresa per la qual treballes s’ha acollit a un ERTO, això significa que has tingut dos pagadors: la teva empresa i la Seguretat Social. Quan, en casos de més d’un pagador, els ingressos totals percebuts superen els 14.000 euros i quan les quantitats rebudes pels altres pagadors superen els 1.500 euros, existeix l’obligatorietat de presentar la declaració 

Algunes informacions no estan incloses als esborranys que facilita l’AEAT. 

Per exemple, hi ha una deducció de la Generalitat de Catalunya que et pot ajudar a pagar menys si estàs obligat a fer la declaració de la renda pel fet d’haver estat en ERTO. És important que sàpigues que aquesta deducció no està contemplada a l’esborrany. 

Algunes de les ajudes que han facilitat Govern i Generalitat tributen, i algunes mesures anticovid poden afectar a la teva declaració.

Els beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital, per exemple, han de presentar la declaració (tant el titular com les persones integrants de la unitat de convivència). 

Facilitats per a contribuents en ERTO

Qualsevol treballador que hagi estat en un ERTO el 2020 pot sol·licitar un fraccionament en 6 mesos de la quantitat a ingressar, i sense interessos de demora. 

Sens dubte, ens trobem amb una campanya de la Renda especial. És per això que aquest any pren encara més importància comptar amb l’ajuda d’experts per a fer la declaració. Des de Fàbrega Consultors, quedem a la vostra disposició per a ajudar-vos a realitzar aquest tràmit.